ทำ DX แบบไม่มี SOPส่งผลให้ล้มเหลว?!

เคล็ดลับคือการลด "ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง"


  • Digital Transformation คำนี้ในเวลานี้คงไม่มีผู้บริหารองค์กรไหนไม่เคยได้ยิน
  • แต่ละมีสักกี่องค์กรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ
  • จากการสำรวจข้อมูลองค์กรในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีพบว่า "กว่า 90% ขององค์กรที่ทำ DX (Digital Transformation) รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว!
  • เคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือการ "ลดต้นทุนการเปลี่ยนแปลง" 

"ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง" คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการผลักดัน DX 

กรุณากรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร "ทำ DX แบบไม่มี SOP ส่งผลให้ล้มเหลว?! เคล็ดลับคือการลด "ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง" 

เนื้อหาภายในเอกสาร: 

  • DX คืออะไร
  • อุปสรรคของการทำ DX คืออะไร
  • อะไรคือ "ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง"
  • SOP อย่างไรที่มีประสิทธิภาพ ? 

 

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้วเอกสารที่ดาวน์โหลดจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 062-295-6588 

Copyright (C) 2022 Studist Corporation. All Rights Reserved


 

We will handle your contact details in line with our Privacy Policy .

If you prefer not to receive marketing emails from Studist Corporation/Studist (Thailand) Co., Ltd., you can opt-out of all marketing communications.