ลงทะเบียนทดลองใช้งาน Teachme Biz อย่างเต็มรูปแบบ ฟรี!

การทดลองใช้งานมีระยะเวลา 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับอีเมลรายละเอียดเพื่อเข้าใช้งาน)

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้วท่านจะได้รับอีเมลเริ่มต้นการใช้งานภายใน 1-2 วันทำการ

ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านอีเมล หรือ LINE ID: @studist.th

[สำคัญ]
กรุณาตรวจสอบ Privacy Policy, Terms of Use, และ Terms of Use (beta version) ก่อนแล้วจึงกดส่งฟอร์ม

 

Teachme Biz Free Trial Registration

The trial spans a period of 14 days, commencing from the date you receive the email containing access credentials to log in to our service.

After submitting the form, the details will be sent to your e-mail within 1-2 working days.

Contact us via E-mail or LINE ID: @studist.th

[Important]
Please be sure to read our Privacy Policy, Terms of Use, and Terms of Use (beta version) and agree to the contents before submitting the form.

Free Trial Registration Form / แบบฟอร์มลงทะเบียนทดลองใช้งาน

We will send you information regarding events and other events sponsored or co-sponsored by Studist Corporation/Studist (Thailand) Co., Ltd., by e-mail in the future. If you wish to unsubscribe from our e-mail distribution after it has started, you may do so by following the instructions provided in the e-mail distribution.